EDK - uwagi i porady

22 lutego 2020

EDK - uwagi i porady

Pakiety zawierające opis wybranej trasy, książeczkę z tegorocznymi rozważaniami oraz pamiątkową opaskę odblaskową będą do odebrania w gmachu głównym Opactwa w Jarosławiu przy ul. Benedyktyńskiej 5 w piątek 20 marca w godzinach od 18.30 do 19.30 i po Mszy Świętej, aż do wyjścia wszystkich uczestników na trasy. Podczas Mszy św. pakiety nie będą wydawane.

Pakiety będą gotowe do odebrania dla osób, które zapiszą się na stronie internetowej edk.org.pl. Dla osób niezapisanych będziemy kompletować pakiety na poczekaniu, co trochę wydłuży czas ich otrzymania. Koszt przygotowania tych materiałów to ok. 15 zł, które prosimy wpłacić przy ich odbiorze.

Przygotowaliśmy kilkadziesiąt brzozowych krzyży. Nie starczy ich dla wszystkich; najlepiej zabierz z domu własnoręcznie przygotowany krzyż.

Kościoły w miejscach docelowych będą otwarte od godz. 6 rano. Tylko rekordziści w szybkości pokonywania trasy oraz ewentualni maruderzy – także w dobrym sensie tego słowa – mogą zakończyć EDK na progu świątyni.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej tylko pod opieką prawnego opiekuna lub będąc powierzonym przez prawnego opiekuna zaufanej osobie pełnoletniej, która będzie niepełnoletniemu towarzyszyć na dobre i na złe, aż do powrotu do miejsca zamieszkania.

Po trasie należy się poruszać samotnie lub  w grupach składających się z nie więcej niż 10 osób. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, które obowiązują pieszych. Poszczególne grupy nie powinny się ze sobą łączyć. Koniecznie załóż opaskę odblaskową!

Uczestnictwo w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej, indywidualnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność.

Podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły.

EDK nie jest zorganizowaną pielgrzymką pieszą, nie są gwarantowane żadne przerwy na posiłki, oznaczenia techniczne w terenie ani pomoc osób technicznych, która ułatwiałaby przejście trasy. Nie jest zapewniana ponadto pomoc medyczna ani transport z miejsca docelowego do miejsca, z którego wyruszyło się w drogę.

W razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik samodzielnie zapewnienia sobie powrót z trasy do domu. W nocy nawet asfaltowymi drogami rzadko ktoś przejeżdża i obawia się zatrzymać na czyjąś prośbę. Także powrót z punktów końcowych trasy odbywa się we własnym zakresie.

Przy EKSTREMALNIE trudnych warunkach pogodowych Jarosławskie Opactwo nie podejmie swojej posługi na rzecz wyruszających, wskazując w ten sposób na absolutną konieczność rezygnacji z przejścia EDK w zapowiedzianym terminie. 

Jarosławskie Opactwo nie organizuje EDK. Każdy uczestnik organizuje ją sobie sam. Opactwo i wolontariusze służą tylko pomocą w przekazaniu opisów trasy, rozważań i opasek odblaskowych.